صلاحیت پژوهشی

۱۹ comments

یکی از جنبه های گذراندن دوره دکتری تلاش برای پژوهش و انتشار پژوهش صورت گرفته است.

از جمله پیش نیازهای دفاع از تز دوره دکتری انتشار حداقل دو مقاله در مجله های علمی پژوهشی و یک مقاله کنفرانس می باشد.

به دنبال مجله های علمی پژوهشی مرتبط با حوزه معماری بودم که این گزینه ها را یافتم.

۱٫

فصلنامه اثر 

فصلنامه علمی – ترویجی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: سازمان میراث فرهنگی کشور
مدیر مسئول: باقرآیت الله زاده شیرازی
سردبیر: احمد میرزاکوچک خوشنویس
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»

۲٫

باغ نظر   

فصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر: احمد پوراحمد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۲ »

۳٫

دو فصلنامه جلوه هنر 

Jelve-y Honar
دوفصلنامه علمی – ترویجی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)
مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور
سردبیر: دکتر اشرف السادات موسوی لر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال اول شماره ۲ »     اشتراک»

۴٫

دو فصلنامه صفه

Soffeh
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر
سردبیر: دکتر محمود رازجویان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۹ »     اشتراک»

۵٫

فصلنامه گلجام 

فصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵ »

۶٫

مدیریت شهری 

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیر مسئول: مهندس محمدرضا ارشادمنش
سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۴ + متن »

۷٫
دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی   فارسی ،چکیده به صورت انگلیسی

Semi Annual of Islamic Art Studies
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات هنر اسلامی
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مهناز شایسته فر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۲ »     اشتراک»

۸٫

فصلنامه هنرهای زیبا 

فصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر یعقوب آژند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۹ »
»» این مجله به نام های هنرهای نمایشی و موسیقی ، هنرهای تجسمی و معماری و شهرسازی تفکیک شده است.

۹٫

هنرهای زیبا (هنرهای نمایشی و موسیقی) 

Honar-Ha-Ye-Ziba:Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Mosighi
فصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۸ »     اشتراک»

۱۰٫

هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی) 

فصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر محمد مهدی عزیزی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۰ »     اشتراک»

۱۱٫

هنرهای زیبا( هنرهای تجسمی) 

فصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر: دکتر یعقوب آژند
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۰ »     اشتراک»

۱۲٫

دو فصلنامه هویت شهر 

Hoviateshahr
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
سردبیر: دکتر فرح حبیب

19 Comments on “صلاحیت پژوهشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *